Thông tin chung Thông tin chung

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công trên địa bàn tỉnh BR-VT

       Ngày 7/5/2020, Sở Xây dựng có Tờ trình số 57/TTr-SXD về việc đề nghị UBDN tỉnh ban hành Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

      Theo đó, ngày 28/5/2020 UBND tỉnh ký ban hành Hướng dẫn số 5291/HD-UBND về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công trên địa bàn tỉnh BR-VT.

      Hướng dẫn này được áp dụng kể từ ngày ký.

          (chi tiết tại văn bản số 5291/HD-UBND ngày 28/5/2020)


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 15202058