Thông tin chung Thông tin chung

Thông báo công bố điều chỉnh giá VLXD tháng 02 và tháng 03 năm 2020.

        Thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

        Sở Xây dựng công bố điều chỉnh giá bán một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 02 và tháng 03 năm 2020 tại thị trường Bà Rịa – Vũng Tàu theo Nhóm bê tông tươi, bê tông nhựa nóng, nhựa đường tại địa bàn Thị xã Phú Mỹ và huyện Côn Đảo; 

        Chi tiết tại Thông báo số 37/TB-SXD ngày 05/6/2020


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 18950595