Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Áp dụng Hướng dẫn 13460/HD-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

       Ngày 29/5/2020 Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1884/SXD-KTVLXD về việc áp dụng Hướng dẫn số 13460/HD-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

      Theo đó, đơn giá nhân công xây dựng của tập đơn giá xây dựng công trình (phần lắp đặt) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố kèm theo Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được tính toán theo cấp bậc, hệ số lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng của nhóm 1, vì vậy, không phù hợp với quy định tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng nên phải điều chỉnh.

      Theo Hướng dẫn số 13460/HD-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn điều chỉnh chỉ chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các tập đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thì chi phí nhân công của đơn giá xây dựng công trình (phần lắp đặt) đã điều chỉnh cho công tác lắp đặt từ nhóm 1 sang nhóm 2 (Knc=1,209). Đối với những công tác trong đơn giá xây dựng công trình (phần lắp đặt) không thuộc nhóm công việc lắp đặt thì chi phí nhân công phải áp dụng theo hệ số điều chỉnh của nhóm công nhân xây dựng nhóm 1 (Knc=1,077). Việc điều chỉnh đơn giá nhân công lắp đặt từ nhóm 1 sang nhóm 2 tại Hướng dẫn số 13460/HD-UBND ngày 28/12/2018 chỉ điều chỉnh chi phí nhân công, không điều chỉnh chi phí máy thi công vì công nhân vận hành máy và thiết bị thi công xây dựng thuộc nhóm 1.

                                             (Chi tiết tại văn bản số 1884/SXD-KTVLXD ngày 29/5/2020)


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 12
Tất cả: 15202082