Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Về việc hướng dẫn xác định đơn giá xây dựng công trình theo định mức mới do Bộ Xây dựng ban hành

         Ngày 18/02/2020, UBND tỉnh ban hành công văn số 1156/UBND-VP về việc hướng dẫn xác định đơn giá xây dựng công trình theo định mức mới do Bộ Xây dựng ban hành;

          Theo đó, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 488/SXD-KTVLXD ngày 19/02/2020 về việc hướng dẫn các chủ đầu tư tổ chức xác định đơn giá xây dựng công trình theo định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 như chi phí vật liệu xây dựng; chi phí nhân công; chi phí máy thi công; chi phí bù giá nhiên liệu, năng lượng.. (chi tiết tại công văn số 488/SXD-KTVLXD ngày 19/02/2020).

         Sở Xây dựng hướng dẫn việc lập đơn giá xây dựng công trình như trên để các chủ đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh tổ chức xác định đơn giá xây dựng của công trình, làm cơ sở xác định dự toán xây dựng, tổng mức đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định tại Khoản 4, Điều 17 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

        Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng để hướng dẫn./.

        Đính kèm Công văn số 488/SXD-KTVLXD ngày 19/02/2020; 1156/UBND-VP ngày 18/02/2020


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 11185356