Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Triển khai các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiên Nghị đinh số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phi đầu tư xây dựng, cụ thê như sau:

1. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

2. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công;

3. Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng;

4. Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc giá về xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành;

5. Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng;

6. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;

7. Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

8. Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

Các thông tư nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020.

Theo đó, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 315/SXD-KTVLXD ngày 07/02/2020 thông báo đến UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư xây dưng công trình; các nhà thầu tư vấn xây dựng công trình; các nhà thầu thi công xây dựng công trình để nghiên cứu triển khai thực hiện.


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 11185346