Kinh tế xây dựng Kinh tế xây dựng

Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I/2019

    Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 06/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

    Sở Xây dựng công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I/2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo các nhóm cụ thể như sau:  

+ Nhóm chỉ số giá xây dựng công trình;

+ Nhóm chỉ số giá phần xây dựng công trình;

+ Nhóm chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công;

+ Nhóm chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.

      Kèm theo Quyết định số 114/QĐ-SXD ngày 7 tháng 8 năm 2019Chỉ số giá tháng 1, 2, 3 và Quý I/2019


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 11185459