Kinh tế xây dựng Kinh tế xây dựng

Công bố đơn giá bổ sung một số công tác thu gom, vận chuyển chất thải sinh rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

        Ngày 02/8/2017, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá bổ sung một số công tác thu gom, vận chuyển chất thải sinh rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

        Theo đó, đơn giá bổ sung được trình bày theo loại công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn đô thị, nông thôn; mỗi đơn giá được trình bày gồm: Mã hiệu đơn giá, nội dung công việc, đơn vị tính, chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công được tính toán phù hợp để thực hiện công việc đó; đơn giá bổ sung một số công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn đô thị, nông thôn được tính toán cụ thể theo từng hình thức thu gom trên từng địa bàn huyện, thành phố của tỉnh; nội dung chi tiết thể hiện trong tập đơn giá bổ sung một số công  tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông tin chi tiết về đơn giá bổ sung một số công tác thu gom, vận chuyển chất thải sinh rắn


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 21
Tất cả: 9802816