Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

V/v sai sót trong quá trình lập các tập đơn giá xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh BR-VT

         Sở Xây dựng được UBND tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng đơn giá theo định mức xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

        Tuy nhiên do số lượng thành phần công việc trong 06 tập đơn giá nêu trên quá nhiều, khoảng 14.000 mã công tác đơn giá nên không thể tránh khỏi những sai sót trong quá trình lập đơn giá; đây là sai sót ngoài ý muốn của Sở Xây dựng, mặc dù sai sót chỉ do sơ xuất trong quá trình nhập liệu, thao tác kỹ thuật vi tính để xây dựng đơn giá.

       Kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị, cá nhân cò liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh cập nhật những đính chính sai sót trong các tập đơn giá xây dựng năm 2020; đồng thời, khi phát hiện ra những sai sót phát sinh, xin phản ánh về Sở Xây dựng để kịp thời điều chỉnh./.

         (Chi tiết tại văn bản số 3189/SXD-KTVLXD ngày 26/8/2020)

 


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 15062828