Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Triển khai thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 14/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019 và thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo đó, Sở Xây dựng ban hành văn bản 3453/SXD-QLXD ngày 29/10/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đến Quý cơ quan, đơn vị để biết và nghiên cứu triển khai thực hiện. Khi thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP, đề nghị các Quý cơ quan, đơn vị lưu ý một số nội dung sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng trước ngày Nghị định 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực và đang triển khai thì tiếp tục thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng (bao gồm cả việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự toán xây dựng) theo quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP;

2. Dự án đầu tư xây dựng đã lập, thẩm định nhưng chưa được phê duyệt, hoặc đã phê duyệt nhưng chưa triển khai thì các hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng tiếp theo thực hiện theo quy định của Nghị định 68/2019/NĐ-CP; việc điều chỉnh lại cơ cấu khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư đã phê duyệt theo quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP do người quyết định đầu tư quyết định trên cơ sở đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và hiệu quả trong công tác quản lý. Đối với các công việc, gói thầu đã triển khai ký hợp đồng thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký.

Sở Xây dựng xin thông báo như trên để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu thực hiện./.

Đính kèm Công văn số 3453/SXD-QLXD ngày 29/10/2019


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 15062826