Dự án - Hạng mục đầu tư Dự án - Hạng mục đầu tư

Về việc có ý kiến liên quan đến dự án cụm chung cư Tân Phước (21 tầng) tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ

     Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại văn bản số 2322-TB/TU ngày 30/3/2020 về xử lý các dự án chậm triển khai và chỉ đạo của UBND Tỉnh về phương án xử lý dự án chậm triển khai; Trong đó, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát, báo cáo UBND Tỉnh phương án xử lý dự án Cụm chung cư Tân Phước (21 tầng) tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

      Ngày 20/4/2020, UBND thị xã Phú Mỹ có văn bản số 1180/UBND-QLĐT báo cáo UBND tỉnh về tình hình và kết quả xử lý các dự án thuộc danh mục chậm triển khai trên địa bàn tỉnh. Trong đó có dự án Cụm chung cư Tân Phước (21 tầng) tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sản xuất Tân Thành làm chủ đầu tư; theo báo cáo thì Công ty không báo cáo cập nhật tiến độ dự án theo yêu cầu và đồng thời không có báo cáo, kiến nghị về Sở Xây dựng theo quy định.

      Theo đó, Sở Xây dựng lần lượt có các văn bản số 2159/SXD-QLN ngày 17/6/2020, văn bản số 3088/SXD-QLN ngày 19/8/2020 và văn bản số 3858/SXD-QLN ngày 13/10/2020 đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sản xuất Tân Thành báo cáo tiến độ thực hiện dự án Cụm chung cư Tân Phước (21 tầng) tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ gửi Sở Xây dựng. Tuy nhiên đến nay Công ty vẫn chưa có văn bản báo cáo theo nội dung đề nghị tại 03 văn bản trên của Sở Xây dựng;

      Ngày 21/12/2020, Sở Xây dựng có văn bản số 4927/SXD-QLN gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sản xuất Tân Thành và các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc có ý kiến liên quan đến dự án cụm chung cư Tân Phước (21 tầng) tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ; Trường hợp, sau 07 ngày làm việc kể từ ngày ký văn bản này, Công ty không có văn bản báo cáo theo các nội dung tại các văn bản trên, Sở Xây dựng sẽ thực hiện các thủ tục để trình UBND Tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư Dự án nêu trên.


(Chi tiết tại văn bản số 4927/SXD-QLN ngày 21/12/2020)


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 15161195