CSDL ngành xây dựng CSDL ngành xây dựng

Báo cáo thông tin về hiện trạng môi trường năm 2017

    Ngày 19/01/2018, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 224/SXD-PTĐT&HTKT về việc đề nghị gửi báo cáo thông tin về

hiện trạng môi trường năm 2017 

    Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị báo cáo thông tin hiện trạng môi trường đô thị theo chức năng, nhiệm vụ theo mẫu, cụ thể như sau:

            1.    Ban Quản lý các khu công nghiệp báo cáo theo mẫu số 06, 07.

            2. Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa báo cáo theo mẫu số 02;

            3. Công ty Thoát nước và phát triển đô thị theo mẫu số 04;

            4.    Các đơn vị cấp nước báo cáo theo mẫu số 03;

            5. Các đơn vị dịch vụ môi trường đô thị báo cáo theo mẫu số 08;

            6. Các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn  tỉnh báo cáo theo mẫu số 09.

                     Các biểu mẫu ban hành kèm theo Văn bản 


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 15067172