CSDL ngành xây dựng CSDL ngành xây dựng

Tiêu đề Ngày xuất bản
Sơ đồ, cơ cấu tổ chức 03/08/2019
Báo cáo thông tin về hiện trạng môi trường năm 2017 23/01/2018
Thống kê tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở công vụ đã được xây dựng mới năm 2013 06/09/2014
Thống kê diện tích đất đô thị năm 2013 06/09/2014
Thống kê hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đô thị năm 2013 06/09/2014
Thống kê tỷ lệ các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao xử lý chất rắn và nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng năm 2013 06/09/2014
Thống kê tổng số nhà ở và diện tích nhà ở công vụ đã được xây dựng mới năm 2013 06/09/2014
Thống kê tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở được xây dựng mới năm 2013 06/09/2014
Thống kê tổng số lượng sàn giao dịch bất động sản năm 2013 06/09/2014
Thống kê số lượng và giá trị giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn 06/09/2014
Chỉ số giá xây dựng năm 2013 24/08/2014
Thống kê doanh nghiệp và lực lượng hoạt động xây dựng năm 2013 24/08/2014
Thống kê tổng số công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2013 24/08/2014
Thống kê số lượng và dân số đô thị năm 2013 24/08/2014
Thống kê quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị năm 2013 24/08/2014
Thống kê diện tích đất đô thị năm 2013 24/08/2014
Thống kê dự án đầu tư phát triển đô thị năm 2013 24/08/2014
Thống kê một số sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu năm 2013 24/08/2014
Thống kê tổng hợp hạ tầng kỹ thuật đô thị năm 2013 28/03/2014

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 18846222