Thông tin chung Thông tin chung

Thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

         Ngày 30/10/2020, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 89/TB-SXD về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8; Theo đó, Sở Xây dựng thông báo cụ thể như sau:

1. Đối tượng sát hạch: kèm theo danh sách.

2. Địa điểm, thời gian, chi phí sát hạch và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề:

- Địa điểm sát hạch: Trung tâm Công nghệ thông tin – Số 03 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thời gian sát hạch: Ngày 05/11/2020.

+ Buổi sáng bắt đầu từ 07 giờ 30 phút;

+ Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút;

+ Thí sinh tham dự sát hạch có mặt tại địa điểm thi trước 15 phút để nghe cán bộ coi thi hướng dẫn tham gia sát hạch.

- Chi phí sát hạch: 450.000 (bốn trăm năm mươi nghìn) đồng/lượt sát hạch (Chi phí sát hạch không được hoàn trả trong mọi trường hợp). Cá nhân tham dự sát hạch thực hiện nộp chi phí sát hạch một lần trước khi tham gia sát hạch.

- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề: 

+ Lệ phí cấp lần đầu: 150.000 (một trăm năm mươi nghìn) đồng/chứng chỉ (Sở Xây dựng thu sau khi đã hoàn thành việc cấp chứng chỉ)

  + Lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi bằng 50% mức thu lệ phí cấp lần đầu.

     Sở Xây dựng thông báo như trên để các cá nhân tham gia đợt sát hạch được biết và thực hiện./.

(Nội dung chi tiết tại Thông báo số 89/TB-SXD ngày 30/10/2020 của Sở Xây dựng

danh sách đính kèm)


Lịch công tác Lịch công tác

Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 15161180