Thông tin chung Thông tin chung

Triển khai việc tăng cường quản lý an toàn kết cấu công trình tại các trường học trên địa bàn tỉnh

          Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 10493/UBND-VP ngày 24/9/2020 về việc giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện rà soát, kiểm tra an toàn và tăng cường quản lý an toàn kết cấu công trình đối với trụ cổng tại các trường học trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại văn bản số 4467/BXD-GĐ ngày 15/9/2020;

         Theo đó, ngày 30/9/2020, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 3643/SXD-QLXD về việc thực hiện việc tăng cường quản lý an toàn kết cấu công trình tại các trường học trên địa bàn tỉnh gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện;

         Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Sở Xây dựng để tổng hợp, xử lý theo quy định./.

         (chi tiết tại Văn bản số 3643/SXD-QLXD ngày 30/9/2020)

 


Lịch công tác Lịch công tác

Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 15202262