Thông tin chung Thông tin chung

V/v triển khai thực hiện việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn trên địa bàn tỉnh.

         Ngày 29/7/2020, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 2769/SXD-QLXD về việc triển khai thực hiện việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện những nội dung sau đây:

         1. Tiếp tục rà soát công tác quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp theo đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 2901/SXD-QLXD ngày 19/9/2019 về việc phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung tại văn bản số 1914/BXD-GĐ ngày 14/8/2019 của Bộ Xây dựng. Trong đó, đặc biệt lưu ý tăng cường công tác quản lý, kiểm tra điều kiện năng lực các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, công tác thẩm định thiết kế xây dựng và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

         2. Tham khảo, áp dụng tài liệu Hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình nhà công nghiệp có sử dụng tường xây kích thước lớn do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, khi thực hiện thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình nhà công nghiệp có sử dụng tường xây kích thước lớn.

             (Chi tiết tại văn bản số 2769/SXD-QLXD ngày 29/7/2020)

hình ảnh minh họa

 


Lịch công tác Lịch công tác

Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 15161167