Thông tin chung Thông tin chung

Thực thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3146/UBND-VP về việc triển khai một số hạn chế đặc thù và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1127/SXD-VP ngày 01/4/2020 về việc thực thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 triển khai đến các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc sở.

(Chi tiết tại văn bản số 1127/SXD-VP ngày 01/4/2020)

 


Lịch công tác Lịch công tác

Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 18597884