Thông tin chung Thông tin chung

Yêu cầu tuân thủ thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh BR-VT

         Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3146/UBND-VP về việc triển khai một số hạn chế đặc thù và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1124/SXD-QLXD ngày 31/3/2020 về việc yêu cầu tuân thủ thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh BR-VT triển khai đến các huyện, thị xã, thành phố, Các Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; các chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng công trình biết và thực hiện.

(Chi tiết tại văn bản số 1124/SXD-VP ngày 31/3/2020)


Lịch công tác Lịch công tác

Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 18598092