Thông tin chung Thông tin chung

Quyết định về việc kết quả tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019

Ngày 15/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2716/QĐ-UBND về việc kết quả tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019.

Theo đó, ngày 21/10/2019 Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 622/TB-SNV về việc Thông báo kết quả tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019. Trong đó, Sở Xây dựng được trúng tuyển 1 thí sinh.

Căn cứ Khoản 2, Điều 9, Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận trúng tuyển, thí sinh phải đến cơ quan tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng bao gồm:

a.  Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của cơ quan tuyển dụng công chức, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

b.  Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

Sở Xây dựng xin thông báo để thí sinh trúng tuyển biết, thực hiện./.

Đính kèm Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh BR-VT; Thông báo số 622/TB-SNV ngày 21/10/2019 của Sở Nội vụ tỉnh BR-VT.


Lịch công tác Lịch công tác

Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 15
Tất cả: 10029699