Quy hoạch & Phát triển Quy hoạch & Phát triển

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư Bắc Sân bay đối với khu đất xây dựng dự án Trạm kinh doanh xăng dầu kết hợp dịch vụ tại phường 12, thành phố Vũng Tàu

Ngày 25/01/2017, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư Bắc Sân bay đối với khu đất xây dựng dự án Trạm kinh doanh xăng dầu kết hợp dịch vụ tại phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, Phạm vi ranh giới điều chỉnh với Phía Đông giáp đất trống và hành lang an toàn lưới điện; Phía Tây giáp Đường 30/4 (nay là đường Võ Nguyên Giáp); các phía còn lại giáp đất trống; diện tích khu đất khoảng 5.480,45 m2; thuộc địa phận phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Điều chỉnh phần diện tích đất khoảng 5.480,45 m2 từ đất xây dựng nhà ở thành đất dịch vụ thương mại (để xây dựng công trình Trạm kinh doanh xăng dầu kết hợp dịch vụ bao gồm: Trụ bơm xăng, nhà điều hành và văn phòng làm việc, các công trình dịch vụ phụ trợ) với các chỉ tiêu sử dụng đất cơ bản như sau: Mật độ xây dựng tối đa 50%; chiều cao công trình: Trụ bơm xăng cao 10m; các công trình khác cao tối đa 03 tầng; khoảng lùi công trình: Tối thiểu 10 m so với lộ giới mở đường 30/4 theo quy hoạch được duyệt (những nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 9399/QĐ-UBND ngày 25/11/2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư Bắc Sân bay, thành phố Vũng Tàu). Đồng thời giao UBND thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm cập nhật nội dung điều chỉnh vào đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư Bắc Sân bay, thành phố Vũng Tàu hiện đang tổ chức điều chỉnh tổng thể; tổ chức công bố công khai việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân trong khu vực được biết, thực hiện. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn UBND thành phố Vũng Tàu và chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch.


Lịch công tác Lịch công tác

Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 1467169