Thông tin chung Thông tin chung

Hướng dẫn xác định chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công xây dựng theo các quy định mới của Bộ Xây dựng

        Ngày 28/9/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 157/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Quyết định số 158/QĐ-SXD về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; cùng ngày, Sở Xây dựng có văn bản số 4071/SXD-QLXD về việc Hướng dẫn xác định chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công xây dựng theo các quy định mới của Bộ Xây dựng;

       Theo đó, Sở Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công theo định mức xây dựng mới để lập, thẩm định dự toán xây dựng công trình đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để các cơ quan, đơn vị có liên quan tham khảo, áp dụng đề lập, thẩm định dự  toán xây dựng công trình kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021./.

      Chi tiết tại Quyết định số 157/QĐ-SXD, 158/QĐ-SXD ngày 28/9/2021bảng giá ca máy thiết bị thi công; Văn bản số 4071/SXD-QLXD ngày 28/9/2021./.


 


Lịch công tác Lịch công tác

Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 18950497