Thông tin chung Thông tin chung

Triển khai thực hiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19

           Ngày 23/7/2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Thông báo số 554/TB-UBND về việc kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng biển trên địa bàn tỉnh. Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã có văn bản số 132/CV-BCĐ ngày 22/7/2021 về việc đảm bảo điều kiện an toàn vừa sản xuất vừa phòng, chống dịch;

         Thực hiện chỉ đạo tại những văn bản nêu trên, Sở Xây dựng có văn bản số 3198/SXD-QLXD ngày 24/7/2021 về việc đề nghị các sở, ban ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư đầu tư công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nội dung nhằm đảm bảo điều kiện an toàn vừa sản xuất vừa phòng, chống dịch theo quy định;

          Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo thống kê đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 27/7/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

          Chi tiết tại Văn bản số 3198/SXD-QLXD ngày 24/7/2021./.

 


Lịch công tác Lịch công tác

Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 18833054