Thông tin chung Thông tin chung

Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Sở Xây dựng công bố giá bán một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu Quý I năm 2021 tại thị...
              Thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019...
Ngày 13/01/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 09/QĐ-SXD về việc công bố Chỉ số giá tháng 10, 11, 12 và Quý IV/2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, gồm Chỉ số giá xây dựng công trình; Chỉ...
DVC
                                ...
Thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản...
        Ngày 01/12/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 211/QĐ-SXD về việc công bố Chỉ số giá tháng 7, 8, 9 và Quý III/2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, gồm Chỉ số...
        Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại văn bản số 105/BCH – VP ngày 19/12/2020 về việc triển khai công điện số 41/CĐ-BCD9TW...
     Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại văn bản số 2322-TB/TU ngày 30/3/2020 về xử lý các dự án chậm triển khai và chỉ đạo của UBND Tỉnh về phương án xử lý dự án chậm...
         Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;          Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về...
        Ngày 24/8/2020, Sở Xây dựng có văn bản số 3132/SXD-KTVLXD về việc đính chính các sai sót trong các tập đơn giá xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh BR-VT;    ...
         Sở Xây dựng được UBND tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng đơn giá theo định mức xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.  ...
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC BÁN, CHO THUÊ MUA NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI TẠI TỈNH BR-VT  
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÁNG 7, THÁNG 8, THÁNG 9 VÀ QUÝ III/2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU  và Chỉ số giá
         Ngày 30/10/2020, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 89/TB-SXD về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8; Theo đó, Sở Xây dựng thông...
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại văn bản số 88/BCH – VP ngày 27/10/2020 về việc chủ động sẵn sàng ứng phó với Bão số 9; ngày...

Lịch công tác Lịch công tác

Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 15161075