Thông tin chung Thông tin chung

Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cụ thể như sau: 1. Đối tượng tham dự sát hạch:   Theo...
                                      GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 201 8
                                                    ...
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cụ thể như sau: 1. Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề: ...
"Nội dung lấy ý kiến nhân dân về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035" Quy hoạch chung 1/10.000 thành phố Vũng Tàu được Thủ tướng chính phủ phê duyệt lần đầu vào...
  GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 201 8
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÁNG 1, THÁNG 2, THÁNG 3 VÀ QUÝ I NĂM 2018  
                                                GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG...
     Ngày 14/6/2018, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1956/SXD-PTĐT&HTKT về việc góp ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ nghĩa trang, giá dịch vụ...
                                           GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 201 8...

Lịch công tác Lịch công tác

Văn Bản Pháp Quy Mới Văn Bản Pháp Quy Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 18
Tất cả: 1387383