Quản lý nhà ở và thị trường bất động sản Quản lý nhà ở và thị trường bất động sản

          Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Tỉnh tại công văn số 744/BCĐ-YT ngày 24/3/2020; ngày 26/3/2020, Sở Xây dựng ban hành văn bản số...
          Thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015  của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;...
            Ngày 07/02/2020 Bộ Xây dựng ban hành văn bản số 418/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng...
Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội; Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy...
Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội; Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy...
Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội; Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy...
           Sở Xây dựng nhận được Tờ trình số 225/TTr-UBND ngày 26/12/2019 đề nghị phê duyệt danh sách các đối tượng đủ điều kiện thuê nhà ở xã hội thuộc dự án Chung cư...
       Ngày 05/11/2019, Sở Xây dựng có tờ trình 136/TTr-SXD về việc đề nghị phê duyệt danh sách (đợt 2) các đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Lan Anh 2, 4, xã...
Hiển thị 9 - 16 of 50 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 8
của 7

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 15062818