QUẢN LÝ NHÀ Ở VÀ TT BĐS QUẢN LÝ NHÀ Ở VÀ TT BĐS

Có ý kiến về các khu vực cần đảm bảo an ninh, quốc phòng để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở , quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho tổ chức cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

      Sở Xây dựng ban hành văn bản 935/SXD-QLN ngày 26/3/2018 về việc có ý kiến về các khu vực cần đảm bảo an ninh, quốc phòng để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở , quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất  cho tổ chức cá nhân nước  ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Chi tiết văn bản !


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 27
Tất cả: 9803001