Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

Thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở DIC Phước Hưng, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa.

Ngày03/3/2017, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành văn bản số 1682/UBND-VP về việc thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở DIC Phước Hưng, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa;

Theo đó, thu hồi và chấm dứt hiệu lực văn bản số 5353/UBND-VP ngày 22/9/2011 của UBND tỉnh về việc công nhận Công ty Cổ phần DIC số 4 làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở DIC Phước Hưng, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa; đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát lại các thủ tục đất đai của dự án xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định Luật Đất đai; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, UBND thành phố Bà Rịa và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất lập danh mục kêu gọi đầu tư dự án theo quy định; Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Bà Rịa và các đơn vị có liên quan tổ chức thu hồi hoặc trình UBND tỉnh thu hồi các văn bản liên quan đến quá trình triển khai thủ tục thực hiện dự án nêu trên; đồng thời, UBND thành phố Bà Rịa có trách nhiệm thực hiện công bố chủ trương thu hồi dự án trên cho người dân trong vùng dự án được biết và định hướng quy hoạch của khu đất sau khi thu hồi dự án.


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 30
Tất cả: 1998864