Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

Chấp thuận chủ trương và thuê đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn ở 05 năm và hàng năm theo quy định Luật Nhà ở năm 2014

Ngày 04/4/2017, UBBD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Văn bản số 2688/UBND-VP về việc chấp thuận chủ trương và thuê đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn ở 05 năm và hàng năm theo quy định Luật Nhà ở năm 2014

Theo đó, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 05 năm và hàng năm theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016. Đồng thời, giao Sở Xây dựng có trách nhiệm thuê và giám sát đơn vị tư vấn thực hiện xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 05 năm và hàng năm theo Chương trình phát triển nhà ở đã được phê duyệt theo đúng qui định


LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 1378342