Quản lý nhà ở và thị trường bất động sản Quản lý nhà ở và thị trường bất động sản

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội; Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy...
Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội; Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy...
Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội; Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy...
       Ngày 05/11/2019, Sở Xây dựng có tờ trình 136/TTr-SXD về việc đề nghị phê duyệt danh sách (đợt 2) các đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Lan Anh 2, 4, xã...
     Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 8538/UBND-VP ngày 26/8/2019 và báo cáo số 90/BC-KTNS ngày 11/7/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh về việc giám sát tình...
       Ngày 30/10/2019, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành văn bản số 11194/UBND-VP về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội Hodeco tại phường Phú Mỹ, thị xã...
     Ngày 30/9/2019 Sở Xây dựng ban hành văn bản số 3011/SXD-QLN về việc thông báo dừng triển khai đầu tư Dự án Khu nhà ở Tuấn Hùng tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa;  ...
     Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 293/TB-UBND ngày 30/5/2019, ngày 20/9/2019 Sở Xây dựng ban hành văn bản số 2928/SXD-QLN về việc thông báo dừng triển...
Hiển thị 1 - 8 of 38 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 8
của 5

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 18
Tất cả: 9802695