Phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2045

- + Đọc bài viết

Ngày 26/6/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 566/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2045; Theo đó, Chính phủ phê duyệt với những nội dung chính sau:

1. Phạm vi, ranh giới, thời hạn lập quy hoạch:

- Khu vực lập quy hoạch có quy mô khoảng 7.718,87 ha gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Côn Đảo (là phần đất nổi của 16 đảo) có diện tích khoảng 7.578,87 ha và phần khai thác lấn biển khoảng 140 ha.

- Thời hạn quy hoạch: Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030; giai đoạn dài hạn đến năm 2045.

2. Mục tiêu phát triển:

- Xây dựng Côn Đảo là khu du lịch quốc gia, phát huy giá trị văn hóa - lịch sử - tâm linh đặc sắc; dịch vụ du lịch sinh thái biển đảo chất lượng cao với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, có thương hiệu và sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế.

- Bảo tồn và phát huy giá trị của hệ sinh thái đa dạng rừng, biển, đất ngập nước của Vườn Quốc gia Côn Đảo theo hướng bền vững.

- Tổ chức hài hòa không gian phát triển dân cư, du lịch, di tích lịch sử - văn hóa và Vườn Quốc gia; bảo đảm an ninh quốc phòng.

3. Tính chất:

- Là khu du lịch văn hóa - lịch sử, sinh thái biển đảo quốc gia, tầm cỡ khu vực và quốc tế.

- Là khu bảo tồn di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, có giá trị tôn vinh và giáo dục truyền thống lịch sử.

- Là khu bảo tồn hệ sinh thái đa dạng rừng, biển, đất ngập nước của quốc gia và quốc tế.

- Có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh

(Chi tiết tại Quyết định số 566/QĐ-TTg ngày 26/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng Quy hoạch - Kiến trúc

Đánh giá bài viết: