Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh BR-VT

- + Đọc bài viết

Ngày 31/10/2022, Sở Xây dựng ban hành quyết định số 180/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Theo đó, chỉ số giá này để các tổ chức, cá nhân tham khảo sử dụng trong việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu, giá gói thầu, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

(Chi tiết tại Quyết định số 180/QĐ-SXD ngày 31/10/2022chỉ số giá kèm theo)

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: