Triển khai quyết định số 3018/QĐ-UBND 28/9/2022 của UBND tỉnh BR-VT

- + Đọc bài viết

Ngày 31/10/2022, Sở Xây dựng có công văn số 4715/SXD-VP về việc triển khai Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Theo đó, Sở Xây dựng triển khai Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh đến các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND cấp huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện đúng quy định./.

(Chi tiết tại Công văn số 4715/SXD-VP ngày 31/10/2022 của Sở Xây dựngQuyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh)

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: