Triển khai Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh BR-VT

- + Đọc bài viết

Ngày 20/10/2022, Sở Xây dựng có công văn số 4546/SXD-PTĐT&HTKT gửi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về việc triển khai quyết định số 21/2022/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động mai táng trong khuôn viên các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kèm the Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh;

Theo đó, Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2022; Sở Xây dựng thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, phát sinh thì đề nghị gửi ý kiến về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Đính kèm:

- Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh;

- Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 14/03/2022 của UBND tỉnh;

(Chi tiết tại Công văn số 4546/SXD-PTĐT&HTKT ngày 20/10/2022 của Sở Xây dựng)

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: