Thông báo tập huấn hướng dẫn triển khai bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- + Đọc bài viết

Ngày 29/9/2022, Sở Xây sựng có Thông báo số 161/TB-SXD gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc thông báo tập huấn hướng dẫn triển khai bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Theo đó, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng trình, với kế hoạch như sau:

- Thời gian: Một buổi sáng 8 giờ 00 Ngày 04/10/2022 (thứ Ba);

- Địa điểm: Tại Hội trường A Trung tâm Hội nghị thuộc Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, số 11 Trường Chinh, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

  - Từ 8h30 đến 9h30 hướng dẫn những điểm mới trong bộ đơn giá xây dựng công trình;

  - Từ 9h30 đến 10h30 hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình trên phần mềm dự toán;

  - Từ 10h30-11h30 giải đáp thắc mắc.

Sở Xây dựng xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cơ quan, đơn vị cử cán bộ đến tham dự hội nghị tập huấn. Để chủ động cho kế hoạch tập huấn, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị vui lòng gửi danh sách đăng ký đại biểu tham dự về Sở Xây dựng trước ngày 03/10/2022 để tổng hợp.

Mọi chi tiết xin liên hệ bà Nguyễn Thị Hồng - chuyên viên phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng, điện thoại: 02543.502.368; fax: 02543.852.234; Email: hongnguyensxd@gmail.com./.

(Chi tiết tại Thông báo số 161/TB-SXD ngày 29/9/2022)

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: