Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho 02 cá nhân tại kỳ thi sát hạch năm 2022

- + Đọc bài viết

Ngày 12/9/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 158/QĐ-SXD về việc cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho 02 cá nhân tại kỳ thi sát hạch năm 2022;

Theo đó, Sở Xây dựng thực hiện Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho 02 (hai) cá nhân tại kỳ thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản năm 2022 đã đủ điều kiện cấp chứng chỉ tại kỳ thi sát hạch do Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức (có Danh sách kèm theo).

Chi tiết tại Quyết định số 158/QĐ-SXD ngày 12/9/2022 và danh sách đính kèm

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: