Thông tin về trường hợp giả mạo văn bản, chữ ký của cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền trên lĩnh vực đầu tư tại Long An

- + Đọc bài viết

Ngày 31/8/2022, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản số 10602/UBND-VP thông tin về trường hợp giả mạo văn bản, chữ ký của cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền trên lĩnh vực đầu tư tại Long An;

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh BR-VT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thông tin rộng rãi đến cơ quan, tổ chức và người dân được biết để không sử dụng, không chia sẽ Quyết định giả mạo quyết định do UBND tỉnh Long An ban hành;

Sở Xây dựng thông tin như trên để các cơ quan, đơn vị và người dân lưu ý, thực hiện theo quy định./.

(Chi tiết tại Công văn số 10602/UBND-VP ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh BR-VT)

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: