Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2022

- + Đọc bài viết

Ngày 26/8/2022, Sở Xây dựng ban hành quyết định số 147/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2022;

Theo đó, Sở Xây dựng quyết định cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho 303 cá nhân tại kỳ thi đợt 1 (ngày 23/4/2022), 282 cá nhân tại kỳ thi đợt 2 (ngày 14/5/2022) và 84 cá nhân tại kỳ thi lại lần 2 (ngày 22/7/2022) đã đủ điều kiện cấp chứng chỉ tại các kỳ thi sát hạch do Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức./.

(Chi tiết tại Quyết định số 147/QĐ-SXD ngày 26/8/2022danh sách đính kèm)

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: