Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (đợt 1 - ngày 23/4/2022)

- + Đọc bài viết

Căn cứ kết quả chấm thi (đợt thi ngày 23/4/2022) tại Báo cáo số 419/BC-CĐXD ngày 16/5/2022, Hội đồng thi thông báo kết quả điểm thi kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (đợt 1 - ngày 23/4/2022) như sau: (đính kèm file kết quả)

 Trường hợp thí sinh có nhu cầu phúc khảo kết quả điểm thi đề nghị gửi đơn (theo mẫu đính kèm) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 17/5/2022 đến hết ngày 30/5/2022 về Sở Xây dựng tại địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tinh Bà Rịa – Vũng Tàu (đính kèm mẫu đơn)

Hội đồng thi không giải quyết phúc khảo đối với đơn đề nghị nhận được sau thời gian quy định nêu trên.

Hội đồng thi thông báo đến các thí sinh tham dự kỳ thi nêu trên được biết./.

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: