Thông báo cung cấp mã QR Code thông tin thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- + Đọc bài viết

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: