Thông báo thời gian, địa điểm và danh sách dự thi kỳ thi Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản đợt 2 ngày 14/5/2022 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

- + Đọc bài viết

Ngày 11/5/2022, Hội đồng thi Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Thông báo số 395/TB-HĐT về thông báo thời gian, địa điểm và danh sách dự thi kỳ thi Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản đợt 2 ngày 14/5/2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu, cụ thể:

1. Danh sách thí sinh dự thi (danh sách kèm theo)

- Thi cấp mới: 590 thí sinh (Thí sinh thi cấp mới thi 02 môn Kiến thức Cơ sở và Kiến thức chuyên môn)

- Thi cấp đổi: 02 thí sinh (Thí sinh thi cấp đổi chỉ thi 01 môn Kiến thức Cơ sở)

2. Địa điểm thi: Tại Trường chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu số 13 Trường Chinh, phường Phước Trung, tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

3. Thời gian thi: Ngày 14/5/2022

4. Lịch thực hiện

Nội dung

Thời gian

Kết cấu đề thi

1. Tập trung thí sinh

7h00

 

2. Gọi thí sinh vào phòng thi

7h15

 

3. Phổ biến quy chế thi

7h30

 

4. Nhận đề, kiểm tra đề, bóc đề thi, phát đề cho thí sinh môn Kiến thức cơ sở.

7h35

Đề thi gồm:

- Trắc nghiệm 40 câu (40 điểm)

- Tự luận 60 điểm (Câu hỏi đúng, sai, tự luận hoặc tình huống)

5. Bắt đầu tính thời gian làm bài môn Kiến thức cơ sở

7h40

6. Kết thúc thời gian làm bài môn thi Kiến thức cơ sở

9h40

Nội dung

Thời gian

Kết cấu đề thi

7. Nhận đề, kiểm tra đề, bóc đề thi, phát đề cho thí sinh môn thi  Kiến thức chuyên môn

09h50

Đề thi gồm:

- Trắc nghiệm 40 câu (40 điểm)

- Tự luận 60 điểm (Câu hỏi đúng, sai, tự luận hoặc tình huống)

8. Bắt đầu tính thời gian làm bài môn thi Kiến thức chuyên môn

09h55

9. Kết thúc thời gian làm bài môn thi Kiến thức chuyên môn

11h55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết tại Thông báo số 395/TB-HĐT ngày 11/5/2022 

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: