Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

- + Đọc bài viết

     Ngày 07/01/2022, Sở Xây dựng đã tổ chức buổi Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022; tham dự Hội nghị có đồng chí Tạ Quốc Trung – Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì hội nghị cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo các Phòng Chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở;

Ông Tạ Quốc Trung – Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì hội nghị

     Báo cáo tại Hội nghị, Ông Mai Trung Hưng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Năm 2021 là năm đầu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025. Trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp đã gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý ngành trên địa bàn toàn tỉnh. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc ngành Xây dựng đã bị ảnh hưởng nặng nề, từ đó tác động tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh;

Ông Mai Trung Hưng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo tại hội nghị

     Với bối cảnh đó, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch công tác của ngành trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021 – 2025 để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, vừa tổ chức phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và vừa thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.

     Kết quả năm 2021, Sở Xây dựng đã đạt được những thành tích quan trọng, đáng khích lệ trên các mặt công tác và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành, góp phần tích cực vào sự thành công trong thực hiện “mục tiêu kép” của tỉnh là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội;

     Về kết quả thực hiện chỉ tiêu quản lý ngành, Sở Xây dựng đã chủ động phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, khẩn trương tổ chức thực hiện và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2021, cụ thể như sau:

      - Tỷ lệ đô thị hóa: 59% (tăng 0.2% so với năm 2020);

     - Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung: 99,8% (tăng 0,8% so với năm 2020);

     - Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đô thị: 100%;

     - Tỷ lệ xã có quy hoạch xây dựng nông thôn: 100%;

- Tỷ lệ lập quy hoạch phân khu trên diện tích đất xây dựng đô thị (trừ các thị trấn là đô thị loại IV, V): 85,2%;

- Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch: 13 ÷ 15%;

     - Diện tích bình quân nhà ở: 27,5 m2 sàn/người (tăng 0,92 m2 sàn/người so với năm 2020);

     - Tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố: 98,6 % (tăng 0,1% so với năm 2020);

    - Tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ: 1,4% (giảm 0,1% so với năm 2020).

     Về xây dựng và phổ biến pháp luật, trong năm 2021, Sở Xây dựng đã thường xuyên thực hiện rà soát, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực xây dựng và ban hành các quy định, văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện liên quan đến Luật Xây dựng, Luật Kiến trúc, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Nhà ở…;

     Về công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc; công tác quản lý hoạt động xây dựng; công tác quản lý phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật; công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính; công tác cải cách hành chính; tình hình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Sở Xây dựng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao đảm bảo chất lượng và mục tiêu quy định;

     Hội nghị cũng đã dành phần lớn thời gian để các địa phương trình bày các tham luận và chia sẻ ý kiến về công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch; những khó khăn vướng mắc và biện pháp khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy trình lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị; công tác quản lý trật tự xây dựng; thực trạng và giải pháp phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh….;

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tạ Quốc Trung – Giám đốc Sở Xây dựng đã đánh giá cao công tác phối hợp của các sở, ban, ngành; đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ông Tạ Quốc Trung – Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại Hội hội nghị

     Tiếp đó, Bà Dương Thảo Hiền - Phó Giám đốc Sở Xây dựng thông qua kết quả công tác thi đua - khen thưởng năm 2021, công bố quyết định khen thưởng và phát động phong trào thi đua năm 2022;

     Kết thúc hội nghị, đồng chí Tạ Quốc Trung – Giám đốc Sở Xây dựng đã giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2022 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở để các đơn vị chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm 2022./.

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: