Gia Vật liệu xây dựng tháng 10 & 11 năm 2021

- + Đọc bài viết

Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung các định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngày 06/12/2021, Sở Xây dựng có Thông báo số 252/TB-SXD về việc công bố giá bán một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 10, 11 năm 2021 tại thị trường Bà Rịa – Vũng Tàu theo các nhóm danh mục cụ thể sau:

+ Nhóm gạch, ngói, tấm lợp;

+ Nhóm cát, đá, xi măng;

+ Nhóm sắt, thép, xà gồ;

+ Nhóm sơn, bột trét;

+ Nhóm cửa;

+ Nhóm vật tư điện, nước, thiết bị vệ sinh;

+ Nhóm hệ thống thoát nước và ống cống bê tông cốt thép;

+ Nhóm bê tông tươi, bê tông nhựa nóng, nhựa đường;

+ Nhóm vật liệu khác;

+ Nhiên liệu (Petrolimex).

Chi tiết tại Thông báo số 252/TB-SXD ngày 06/12/2021

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: