Chỉ số Giá xây dựng Quý 3/2021

- + Đọc bài viết

Ngày 02/12/2021, Sở Xây dựng có Quyết định số 222/QĐ-SXD về việc công bố Chỉ số Giá VLXD tháng 7, 8, 9 và Quý 3/2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi tiết tại Bảng công bố 

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: