CHỦ ĐỘNG SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI CÓ THỂ MẠNH LÊN THÀNH BÃO

- + Đọc bài viết

        Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 16079/UBND-VP ngày 26/10/2021 về việc chủ động sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão, ngày 27/10/2021, Sở Xây dựng có văn bản số 4507/SXD-QLXD gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc chủ động sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão; theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, lập kế hoạch tuyên truyền để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản đối với các công trình xây dựng.
      Chi tiết tại công văn số 4507/SXD-QLXD ngày 27/10/2021

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng Quản lý xây dựng

Đánh giá bài viết: