PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ DỊCH VỤ PHÍA TÂY BẮC HỒ QUANG TRUNG I VÀ PHÍA TÂY HỒ AN HẢI THUỘC TRUNG TÂM CÔN SƠN, HUYỆN CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

- + Đọc bài viết

Ngày 06/12/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 3474/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Dịch vụ phía Tây Bắc hồ Quang Trung I và phía Tây hồ An Hải thuộc trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 Theo đó, khu vực nghiên cứu thuộc khu trung tâm Côn Sơn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vị trí cụ thể như sau: Phía Bắc giáp vườn Quốc  Gia Côn Đảo ( Ma Thiên Lãnh, Núi chúa), phía Nam giáp đường Nguyễn Văn  Linh, khu quân sự và núi Một, phía Tây giáp vườn quốc gia Côn Đảo (Núi Sở Rẫy, núi Thánh Giá), phía Đông giáp Công Viên Hồ Quang Trung - An Hải.

     Quy mô diện tích: Tổng diện tích khu vực nghiên cứu khoảng 165 ha; quy mô dân số: Dự báo dân số trong khu vực khoảng 6.700 người. Tính chất là trung tâm hành chính chính trị, văn hóa, y tế, giáo dục mới của toàn đảo; là khu vực phát triển nhà ở mới kết hợp hiện trạng cải tạo với các mô hình đa dạng phục vụ phát triển dân cơ mới trên đảo và các lao động dịch vụ du lịch; là khu vực phát triển các công trình hạ tầng xã hội mới, công trình điểm nhấn phục vụ phát triển du lịch và kinh tế của huyện Côn Đảo.

     Khu vực lập quy hoạch là khu dân cư mới bao gồm các chức năng chính sau: Khu cơ quan hành chính toàn đảo; khu Trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe; khu an ninh quốc phòng; các công trình khách sạn, dịch vụ thương mại; công trình dịch vụ công cộng; Trường học, nhà trẻ; khu dân cư hiện trạng cải tạo, dân cư mới; khu cây xanh, công viên TDTT; khu sinh thái nông nghiệp; đầu mối hạ tầng kỹ thuật (giao thông, trạm bơm, trạm điện,...).Ngày 06/12/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 3474/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Dịch vụ phía Tây Bắc hồ Quang Trung I và phía Tây hồ An Hải thuộc trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

     Theo đó, khu vực nghiên cứu thuộc khu trung tâm Côn Sơn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vị trí cụ thể như sau: Phía Bắc giáp vườn Quốc  Gia Côn Đảo ( Ma Thiên Lãnh, Núi chúa), phía Nam giáp đường Nguyễn Văn  Linh, khu quân sự và núi Một, phía Tây giáp vườn quốc gia Côn Đảo (Núi Sở Rẫy, núi Thánh Giá), phía Đông giáp Công Viên Hồ Quang Trung - An Hải.

   Quy mô diện tích: Tổng diện tích khu vực nghiên cứu khoảng 165 ha; quy mô dân số: Dự báo dân số trong khu vực khoảng 6.700 người. Tính chất là trung tâm hành chính chính trị, văn hóa, y tế, giáo dục mới của toàn đảo; là khu vực phát triển nhà ở mới kết hợp hiện trạng cải tạo với các mô hình đa dạng phục vụ phát triển dân cơ mới trên đảo và các lao động dịch vụ du lịch; là khu vực phát triển các công trình hạ tầng xã hội mới, công trình điểm nhấn phục vụ phát triển du lịch và kinh tế của huyện Côn Đảo.

   Khu vực lập quy hoạch là khu dân cư mới bao gồm các chức năng chính sau: Khu cơ quan hành chính toàn đảo; khu Trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe; khu an ninh quốc phòng; các công trình khách sạn, dịch vụ thương mại; công trình dịch vụ công cộng; Trường học, nhà trẻ; khu dân cư hiện trạng cải tạo, dân cư mới; khu cây xanh, công viên TDTT; khu sinh thái nông nghiệp; đầu mối hạ tầng kỹ thuật (giao thông, trạm bơm, trạm điện,...).

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: