Góp ý Dự Thảo Góp ý Dự Thảo

Dự thảo
Góp ý kiến về dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 05/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh BR-VT ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn TPVT
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 05/11/2020
Số lượt xem: 168
góp ý: 4
Phạm vi điều chỉnh:

        Ngày 02/11/2020, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 4201/SXD-PTĐT&HTKT về việc đề nghị có ý kiến về dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 05/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh BR-VT ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn TPVT;

        Theo đó, đề nghị quý cơ quan, đơn vị có liên quan có văn bản góp ý gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10/11/2020 để tổng hợp, hoàn thiện trình UBND tỉnh theo quy định. Sở Xây dựng thông tin như trên để Quy cơ quan, đơn vị có liên quan được biết và phối hợp thực hiện./.

(Nội dung chi tiết tại Công văn số 4201/SXD-PTĐT&HTKT ngày 02/11/2020 của Sở Xây dựng)

Đính kèm:

- Dự thảo Tờ trình

- Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 

De an lap phi dich vu TN TPVT

Gửi góp ý cho dự thảo
Góp ý kiến về dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 05/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh BR-VT ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn TPVT
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha