Góp ý Dự Thảo Góp ý Dự Thảo

Dự thảo
Góp ý Dự thảo quy chế phối hợp quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 30/10/2020
Số lượt xem: 184
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

    Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh tại văn bản số 8684/UBND-VP ngày 17/8/2020; Sở Xây dựng đã hoàn chỉnh dự thảo “Quy chế phối hợp quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh”, để có sự đồng thuận và thống nhất ý kiến trước khi trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định, Sở Xây dựng đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị nghiên cứu góp ý nội dung dự thảo Quy chế nêu trên./.

Đính kèm:

Văn bản 4083/SXD-QLN ngày 27/10/2020

Dự thảo quy chế phối hợp quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh

Gửi góp ý cho dự thảo
Góp ý Dự thảo quy chế phối hợp quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha