Góp ý Dự Thảo Góp ý Dự Thảo

Dự thảo
Quy định giá cho thuê nhà ở thuộc SHNN chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 01/10/2020
Số lượt xem: 155
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

        Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 12/11/2018 về xây dựng đơn giá cho thuê nhà ở cũ thuộc SHNN trên địa bàn tỉnh;

        Theo đó, Sở Xây dựng đã hoàn chỉnh dự thảo “Quy định giá cho thuê nhà ở thuộc SHNN chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh”, để có sự đồng thuận và thống nhất ý kiến trước khi trình UBND tỉnh xem xét, ban hành theo thẩm quyền, Sở Xây dựng có văn bản số 3574/SXD-QLN ngày 23/9/2020 đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý nội dung dự thảo Quy định nêu trên và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 30/9/2020 để tổng hợp, trình UBND tỉnh theo quy định./.

      (chi tiết tại Văn bản số 3574/SXD-QLN ngày 23/9/2020)

        Đính kèm: dự thảo Quy định giá cho thuê nhà ở thuộc SHNN chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh

Gửi góp ý cho dự thảo
Quy định giá cho thuê nhà ở thuộc SHNN chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha