Góp ý Dự Thảo Góp ý Dự Thảo

Dự thảo
Đề nghị góp ý dự thảo Quy chế quản lý khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 28/08/2020
Số lượt xem: 201
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

        Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 597/TB-UBND ngày 24/10/2018 và văn bản số 5750/UBND-VP ngày 13/6/2019 về việc xây dựng Quy chế quản lý khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ theo mô hình khu công nghiệp;

        Ngày 26/8/2020, Sở Xây dựng có văn bản số 3180/SXD-PTĐT&HTKT về việc đề nghị góp ý dự thảo Quy chế quản lý khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan có ý kiến góp ý;

        Văn bản góp ý xin gửi về Sở Xây dựng trước ngày 07/9/2020 để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

(Đính kèm:

văn bản số 3180/SXD-PTĐT&HTKT ngày 26/8/2020, dự thảo Tờ trình, dự thảo quyết định, dự thảo Quy chế quản lý khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bản tổng hợp giải trình)

 

Gửi góp ý cho dự thảo
Đề nghị góp ý dự thảo Quy chế quản lý khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha