Góp ý Dự Thảo Góp ý Dự Thảo

Dự thảo
Góp ý về Dự thảo quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo , xây dựng lại trên địa bàn tỉnh BR-VT
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 24/03/2020
Số lượt xem: 299
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

          Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 12/11/2018; trong đó, có giao Sở Xây dựng tổ chức nghiên cứu đề xuất xây dựng đơn giá cho thuê nhà ở cũ thuộc SHNN trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 611/2016/QĐ-UBND ngày 28/02/2006 của UBND tỉnh quy định về giá cho thuê thuộc SHNN trên địa bàn tỉnh.

          Theo đó, Sở Xây dựng đã xây dựng Dự thảo tờ trình và Quyết định cùng với Quy định của UBND tỉnh về giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh BR-VT. Ngày 19/3/2020, Sở Xây dựng có văn bản số 902/SXD-QLN gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc đề nghị góp ý bản Dự thảo nêu trên.

          Văn bản góp ý xin gửi về Sở Xây dựng trước ngày 07/4/2020. Chi tiết trao đổi thêm xin liên hệ Sở Xây dựng thông qua Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, điện thoại: 02543.505.428./.

          (chi tiết tại văn bản số 902/SXD-QLN ngày 19/3/2020)

          Bản Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

           Bản Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Phối hợp thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp, kiểm tra thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

           Bản dự thảo Quy chế Phối hợp thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp, kiểm tra thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

          

 

Gửi góp ý cho dự thảo
Góp ý về Dự thảo quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo , xây dựng lại trên địa bàn tỉnh BR-VT
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha