Góp ý Dự Thảo Góp ý Dự Thảo

Dự thảo
Góp y dự thảo “Quyết định ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”và “Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 15/11/2018
Số lượt xem: 661
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

   Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 3151 /SXD-PTĐT&HTKT về việc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ.

  Theo đó, Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo “”Quyết định ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”và “Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” để các địa phương, cơ quan, tổ chức góp ý.

- Nội dung chi tiết dự thảo Quyết định ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Nội dung chi tiết dự thảo Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

Gửi góp ý cho dự thảo
Góp y dự thảo “Quyết định ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”và “Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha