Góp ý Dự Thảo Góp ý Dự Thảo

Dự thảo
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ nghĩa trang, giá dịch vụ hỏa táng tại nghĩa trong Long Hương, thành phố Bà Rịa.
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 20/06/2018
Số lượt xem: 780
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

     Ngày 14/6/2018, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1956/SXD-PTĐT&HTKT về việc góp ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ nghĩa trang, giá dịch vụ hỏa táng tại nghĩa trong Long Hương, thành phố Bà Rịa.

    Theo đó, Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo Quyết định “Ban hành giá dịch vụ nghĩa trang, giá dịch vụ hỏa táng tại nghĩa trang Long Hương, thành phố Bà Rịa” để các địa phương, cơ quan, tổ chức góp ý

                                        Nội dung dự thảo Quyết định

 

Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ nghĩa trang, giá dịch vụ hỏa táng tại nghĩa trong Long Hương, thành phố Bà Rịa.
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha